Boerenkaasnotering

De noteringscommissie voor Boerenkaas komt maandelijks bijeen voor het vaststellen van de noteringen (adviesprijzen) voor KB-Boerenkaas. In de noteringscommissie hebben acht personen zitting: vier personen die door de vereniging Gemzu zijn benoemd en vier personen die zijn benoemd door de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ).

In de tabel hieronder vindt u de noteringen van de afgelopen twee maanden. De grafiek toont de maandelijkse noteringen van eerste kwaliteit Boerenkaas van 16 kg per maand en de gemiddelden in het lopende jaar en die van de drie jaar ervoor.

In de grafiek ‘Melkprijzen’ staan de gemiddelde voorschotmelkprijzen per maand per 100 kg standaardmelk excl. btw, gebaseerd op uitbetalingen van Europese zuivelondernemingen die worden meegenomen in de melkprijsvergelijking van ZuivelNL (www.milkprices.nl).

Prijzen Boerenkaas

2019 juni juli-augustus
12 kg 4,50 4,40
16 kg 4,65 4,55
> 20 kg 4,80 4,70
Leidse 30+ 5,05 4,95
Kruiden 4,60 4,50
Stemming redelijk matig

Reacties zijn gesloten.

Noteringen met 10 cent gezakt
22 jul

De zuivelmarkt kwakkelt voort en wordt omschreven als zwak. Ondanks de lagere melkaanvoer wordt niet verwacht dat de noteringen voor de basisproducten (veel) zullen stijgen. Dit biedt weinig inspiratie voor de noteringscommissie voor Boerenkaas. Misschien dat droogte of warmte de … Lees meer ❯

Eerdere berichten: