Boerenkaasnotering

De noteringscommissie voor Boerenkaas komt maandelijks bijeen voor het vaststellen van de noteringen (adviesprijzen) voor KB-Boerenkaas. In de noteringscommissie hebben acht personen zitting: vier personen die door de vereniging Gemzu zijn benoemd en vier personen die zijn benoemd door de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ).

In de tabel hieronder vindt u de noteringen van de afgelopen twee maanden. De grafiek toont de maandelijkse noteringen van eerste kwaliteit Boerenkaas van 16 kg per maand en de gemiddelden in het lopende jaar en die van de drie jaar ervoor.

In de grafiek ‘Melkprijzen’ staan de gemiddelde voorschotmelkprijzen per maand per 100 kg standaardmelk excl. btw, gebaseerd op uitbetalingen van Europese zuivelondernemingen die worden meegenomen in de melkprijsvergelijking van ZuivelNL (www.milkprices.nl).

Prijzen Boerenkaas

2020 mei juni
12 kg 4,50 4,50
16 kg 4,65 4,65
> 20 kg 4,80 4,80
Leidse 30+ 5,05 5,05
Kruiden 4,60 4,60
Stemming redelijk goed

Reacties zijn gesloten.

Noteringen gelijk gebleven, onzekerheid verdwenen
8 jun

Het vertrouwen in de markt is goed, maar een prijsverhoging nu zou dit proces wellicht voor de voeten lopen. Daarom heeft de noteringscommissie besloten de noteringen voor juni gelijk te houden. De stemming is wel goed. Lees meer ❯

Eerdere berichten: